En Tindved busk med orange bær

Tindved

Tindved er en busk som kan bli inntil fem meter høy. Det er bærene man bruker i gin eller tonic. Bærene brukes ganske vanlig innen alternativ medisin.

Les mer